Inicio / Avís legal

Avís legal

En compliment de l’establit en la Llei 34/2002 d’11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i legislació sectorial concordant, s’informa dels següents aspectes legals:
Responsable legal de la web: Lajuana S.C.P.
Domicili de Contacte: C/Morella, 3 La Salzadella 12186 (Castelló)
E-mail de Contacte: hola@lajuanashop.com
Tlf. de Contacte: 964 419 140
Dades Fiscals. C.I.F.: J1292399
Text Legal:
La utilització d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:
1. La publicació digital de Lajuana té per objecte facilitar al públic i als clients de Lajuana els serveis, productes i la informació relativa als serveis que s’ofereixen.
2. Lajuana es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda en la seua publicació digital, així com de suspendre el seu accés en qualsevol moment i sense previ avís. Sense perjudici de l’anterior, aquesta Empresa no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda en la publicació digital.
3.Lajuana no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts que terceres parts tinguen en els enllaços als quals es fa referència en aquestes pàgines.
4. Lajuana no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari que es derive de l’accés a la seua publicació digital o de l’ús d’informació o aplicacions en ella contingudes.
5. Lajuana és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que en ella s’incloguen. Cap material de la publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el previ consentiment per escrit d’aquesta Empresa.
6. El correu electrònic no serà considerat com a mitjà vàlid a l’efecte de presentació de reclamacions. Per a açò hauran de dirigir-se al telèfon 964 419 140 que indicarà en cada cas els procediments a seguir.
7. Tota la informació que es reba en aquestes pàgines, tal com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a Lajuana a títol gratuït. No envie, per favor, informació que no puga ser tractada d’aquesta forma.