Inicio / Política de Privacitat

Política de Privacitat

Lajuana li informa de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat de Lajuana amb les dades obtingudes en “www.lajuanashop.com”.

La finalitat de l’arxiu és remetre la comanda a la persona i adreça correctes, atendre les sol·licituts que ens puga plantejar, manar-li tota la informació necessària sobre les seves compres i proporcionar-li informació sobre els productes de www.lajuanashop. Açò inclou l’enviament de missatges comercials amb els productes, serveis i ofertes relacionades amb Lajuana.

En compliment de l’establit en la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en qualsevol moment, vostè tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals inclosos en els diferents formularis d’alta. Per a exercitar aquesta facultat vostè haurà d’enviar correu electrònic a hola@lajuanashop.com o bé per correu postal a Lajuana, C/Morella 3, 12186 La Salzadella (Castelló) indicant el seu nom, cognom(s), correu electrònic d’usuari i adjuntant fotocòpia del seu DNI.

Lajuana es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li siga facilitada i a utilitzar-la únicament per a les finalitats indicades.

Conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, Lajuana es compromet a adoptar els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels seus clients i, a més, a instal·lar tots els mitjans i mesures al seu abast per a evitar la pèrdua, ús fraudulent, alteració, accés no autoritzat i extracció del es mateixes.

No obstant, l’Usuari entén i accepta els aspectes que comporta la prestació de serveis a través d’Internet donat el caràcter obert, descentralitzat i global d’aquesta xarxa de comunicacions.

Per visitar la web els usuaris no faciliten cap tipus d’informació personal ni queden obligats a facilitar-la. Els clients i usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar el contingut de forma correcta, no realitzant cap acció fraudulenta sobre la mateixa.

Per a la utilització de www.lajuanashop.com és necessari la utilització de “cookies de sessió”, aquests s’utilitzen per a permetre la identificació de l’usuari i permetre la seua interacció. En cap cas es van a instal·lar cookies per a altres finalitats diferents a les enunciades. Per a impedir la seua instal·lació consulte el manual i les instruccions del seu navegador.

Lajuana presumeix que les dades han sigut introduides pel seu titular o per persones autoritzades per aquesta, així com que són correctes i exactes. Correspon a vostè l’actualització de les seues pròpies dades. Per tant, Vostè és responsable de la veracitat de les dades i no serà responsabilitat de Lajuana de la inexactitud de les dades personals dels seus clients.